European Union

This page contains general information. Select a registration to see information connected to this registration.

select registration

Rekrutacja na rok akademicki 2021/2022

| Piotr Kapusta

Informujemy, że rekrutacja na studia I i II stopnia na rok akademicki 2021/22 rozpoczyna się 17 maja 2021 r.
UWAGA: Prosimy pamiętać, aby przed próbą rejestracji na wybraną specjalność uzupełnić informację o ukończonej szkole średniej, tj. rodzaj, nazwa szkoły oraz rok, w którym uzyskają Państwo świadectwo maturalne (zakładka WYKSZTAŁCENIE). W przeciwnym razie system nie pozwoli zapisać się na wybraną specjalizację.
Prosimy o zignorowanie zakładek: WYNIK, STATUS KWALIFIKACJI, STATUS PRZYJĘCIA w polu Zgłoszenia Rekrutacyjne w systemie IRK. Nasza Uczelnia NIE PRZEPROWADZA egzaminów wstępnych w związku z czym te zakładki nie dotyczą naszych kandydatów na studia.
Po zarejestrowaniu sie w systemie IRK należy dokonać opłaty rekrutacyjnej i przesłać potwierdzenie transakcji na adres rekrutacja@wwsi.edu.pl Jest to gwarantem miejsca do momentu złożenia kompletów dokumentów.